Privacyverklaring


Eerst de niet officiële Privacyverklaring,

Wat bedoelen we hier nu mee? 
Ik zal proberen om dat op zo’n makkelijk mogelijke manier te verwoorden.
Het is zo dat je als lid van Fc Quicksticks je eigen gegevens mag inzien, laten wijzigen en of verwijderen maar ook moeten we je nu van tevoren vertellen wat wij met jouw gegevens doen.
Nu deden wij daar al niet te moeilijk over, maar nu is het verplicht vanuit de overheid.
Maar wat doen wij met jouw gegevens? 
Eigenlijk maar een paar dingen, zoals jouw aanmelden bij de NeFUB via het clubportaal. Dit is noodzakelijk om te kunnen bepalen wie er in welk team zit om een zo eerlijk mogelijk competitie te kunnen garanderen. 
Ook gebruiken wij jouw gegevens om subsidies aan te vragen bij sportservice Veenendaal zodat we de leuke evenementen die we organiseren betaalbaar kunnen blijven houden.
Als laatste gebruiken we je gegevens om intern te overleggen om jou een zo goed als mogelijke training en of team te kunnen geven.
Wij zullen als Quicksticks nooit zonder jouw toestemming behalve bij bovenstaande organisaties meer gegevens dan je voornaam en/of achternaam delen voor wat voor doeleinde dan ook. 
Wij proberen hier zo zorgvuldig mee om te gaan maar willen wel dat het geen beperking mag zijn als er bijvoorbeeld gevraagd wordt “wie is dat jongetje/ meisje daar op het veld”.
Wij moeten als club hierdoor aan veel nieuwe regels voldoen waar wij wel het 12 stappenplan voor sportclub doorlopen hebben, maar dat ons nog geen AVG-experts maakt. Dus kom je nu iets tegen waar je je vraagtekens bij hebt meldt dit dan even, dan zoeken wij het voor je uit. Samen maken we het waar.

Nu rest ons hieronder nog de officiële AVG-verklaring waarin staat wat we precies met je gegevens doen. 

AVG verklaring:
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat fc Quicksticks het AVG-programma heeft doorlopen en dat fc Quicksticks zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor verenigingen heeft fc Quicksticks kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door fc Quicksticks zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring. Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 17-5-2018, door stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem. Door fc Quicksticks is verklaard dat: De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding: Lidmaatschap Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website); Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten; Verwerking door wie Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie; Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). Aanmelden voor nieuwsbrief Persoonsgegevens Naam en e-mailadres; Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website); Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven; Verwerking door wie Afdeling communicatie; Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is. Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde Persoonsgegevens NAWTE; Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn; Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten; Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar. medewerkersfoto’s op de website Persoonsgegevens Naam + foto; Overeenkomst Aanvullende personeelsovereenkomst; Verwerkingen Medewerkersfoto’s op website; Verwerking door wie Administratie, afdeling communicatie; Bewaartermijn Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst treedt. Vrijwilligers Persoonsgegevens NAWTE; Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst; Verwerkingen Informatieverstrekking; Verwerking door wie Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). Direct marketing (alleen bellen of papier) Persoonsgegevens NAWTE; Overeenkomst Geen overeenkomst nodig; Verwerkingen Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten; Verwerking door wie Afdeling communicatie; Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar diensten/producten Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
Persoonsgegevens NAWTE; Overeenkomst Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief; Verwerkingen Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten; Verwerking door wie Afdeling marketing/communicatie; Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar diensten/producten.De vereniging verklaart verder: Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.Wij als vereniging verwijzen in documenten lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de vereniging. Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld: Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS). Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij als vereniging hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel. Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering. Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging: fc quicksticks

 

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.