Oudere berichten:

 Bericht 01-09-2020

Beste leden/ouders,
 
Wat fijn dat we weer binnen mogen opstarten.
Om aan deze voorzichtige herstart op de juiste manier invulling te kunnen geven hebben wij
als verenigingen getracht om een duidelijk protocol op te stellen, te laten toetsen bij
SportService en Gemeente Veenendaal en in lijn is met de richtlijnen van de NeFUB.
Dit alles om jullie duidelijkheid te verschaffen hoe we, met in achtneming van alle nieuwe
regels, de jeugd weer voorzichtig kunnen laten genieten van deze prachtige sport. Wij willen
jullie nadrukkelijk vragen om dit bericht met grote aandacht te lezen en de kind (eren)
hierover duidelijk te instrueren. Wij als (waarnemend) bestuur, maar ook de aanwezige
begeleiders en trainers, dragen de verantwoordelijkheid als deze regels niet in acht worden
genomen. SportService en Gemeente Veenendaal voeren controles uit op de opgestelde en
overeengekomen regels en protocollen, maar bovenal willen wij zorgdragen voor een veilige
omgeving.
Algemene Veiligheidsinstructies en Hygiëneregels:
o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
o Blijf thuis als jezelf of één van de gezinsleden een van de volgende, ook milde!,
symptomen hebt: neus verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts, vanaf de 38 C° en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer
laten sporten.
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
o Houd 1,5 meter, twee armlengtes, afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling.
o Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
o Ga voordat je naar de sporthal vertrekt thuis naar het toilet.
o Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
o Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
o Douche thuis en niet op de sportlocatie.
o Gebruik enkel en alleen eigen materiaal (ballen, pionnen etc worden door trainers
aangeraakt)
o Vermijd het aanraken van je gezicht.
o Schudt geen handen.
o Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor de training aan bij de sporthal en ga direct na
afloop van de training naar huis.
o Ouders mogen, in lijn met de uitspraken van SportService, de Gemeente Veenendaal, en
de Nefub de sportaccommodatie niet betreden.
 
Duidelijkheid en Communicatief:
o Fc Quicksticks zorgt dat er tijdens de trainingen een coördinator aanwezig is als
aanspreekpunt, voor de trainers, leden, ouders en SportService. Deze coördinator is
duidelijk zichtbaar en herkenbaar (hesje of scheidsrechter jas).
o Aanwezige trainers, coördinatoren en andere mogelijke commissie- en of bestuursleden,
tijdens de trainingen, zijn duidelijk geïnstrueerd om iedereen direct aan te spreken op het
niet naleven van deze genoemde en beschreven protocollen en ongewenst gedrag. Indien
de protocollen dan alsnog niet worden nageleefd, is het duidelijk dat de persoon (personen)
in kwestie de sporthal moeten verlaten. Ouders worden dan geïnformeerd.
o Voor en op onze sportaccommodatie geldt een duidelijke routing, waarbij we echt met z’n
allen moeten zorgen elkaar zo min mogelijk te passeren bij het betreden van de
sportaccommodatie. Houd de anderhalve onderlinge meter afstand in acht.
o Is jouw kind te laat voor de timeslot (5-10 minuten) voor aanvang van zijn/haar training,
dan zal de toegang helaas moeten worden geweigerd door een van de aanwezige
coördinatoren. Wij mogen volgens het advies van SportService kinderen niet laten rondlopen
buiten de plaatsen dan waarop getraind wordt.
0 Alle leden en niet leden welke meetrainen/ training geven zullen geregistreerd moeten
worden. Deze gegevens worden 4 weken bewaard.
Routing voor en op de sportaccommodatie:
o Bestudeer de onderstaande plattegrond van onze sportaccommodatie samen met jouw
kind(eren) en geef ze alsjeblieft de volgende instructies mee.
o Ondanks dat dit niet binnen onze verantwoordelijkheid ligt, willen wij je adviseren om jouw
kind met de fiets naar de sporthal te laten komen/brengen.
o Zorg er dus voor dat jouw kind op tijd en op de juiste tijd verschijnt op de
sportaccommodatie. De trainer/trainster wacht de kind(eren) op op de verzamelplaats
(aangeduid met geel). (zie afbeelding hieronder)
o De trainers brengen de kinderen weer terug bij de verzamelplaats (de aangegeven gele
plek)
o houd hier ook afstand van elkaar ( anderhalve meter regel)
o De eerste training start om 18:30 uur, dat betekent dat je om 18:15 uur aanwezig moet
zijn.
Tot slot. Het mag duidelijk zijn dat wij van jullie allemaal een bijdrage vragen om deze
opstart tot slagen te brengen. Niets liever dan, sportieve kinderen zien we op onze velden,
echter moet het veilig en gezond blijven voor ons allemaal! Vanaf de start woensdag 2
september zijn wij als trainers vertegenwoordigd op het terrein. Mocht je vragen hebben is
toch het verzoek om ons te bellen of te mailen, zodat wij de coördinerende taken goed
kunnen blijven uitvoeren en dat we geen ouders in of bij de sporthal krijgen. We doen meer
dan ons best om dit alles in goede banen te leiden, we hebben jullie daar echt bij nodig!
 
Met Sportieve groet
Gijs van den Brink.
(Waarnemend) Voorzitter Fc Quicksticks.
 
Programmering
Elke woensdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur geven wij training aan onze leden en
vooraf geïnstrueerde gasten.

Bericht 6 mei,

 

Beste leden/ouders
Helaas kan de training die vanavond gepland stond niet doorgaan.
We hebben van de gemeente te horen gekregen dat dit op openbare gelegenheden/ruimtes
niet is toegestaan.
Dit mag alleen op aangewezen terreinen aangewezen door de gemeente/sportservice.
We zijn op het moment druk bezig samen met sportservice om een geschikte locatie te
vinden zodat de trainingen toch weer kunnen gaan plaatsvinden. Het kan zijn dat dit op een
andere dag gaat vallen, aangezien je de locaties moet reserveren en er al veel bezet zijn.
We houden jullie op de hoogte.
sportieve groet van FC Quicksticks

Bericht Vrijdag 1 mei

 

Beste leden/ouders,
Helaas mogen wij de trainingen binnen nog niet hervatten, maar mogen we dit als
club wel buiten doen. Dit willen we dan ook graag gaan proberen/doen.
Buiten training geven is voor ons nieuw, maar we zullen er alles aan doen om er ook
hier een leuke training van te maken volgens de richtlijnen.
We willen hier graag aanstaande woensdag (6 mei) mee beginnen. Dit zullen we
elke woensdag daarna, waar het weer het toelaat, doen.
Er is een veldje schuin achter het ontmoetingshuis. Daar willen we het trainen gaan
proberen.
Wat we vragen van de ouders is om uw kind(eren) bij het ontmoetingshuis af te
zetten (om 18:15 uur), dan nemen wij ze mee naar het veld en zijn we weer terug bij
het ontmoetingshuis om 19:30 uur, zodat u uw kind(eren) weer op kunt halen.
Geeft u uw kind(eren) een flesje water mee, zorg dat ze van te voren naar het toilet
zijn geweest en dat de handen van te voren goed gewassen zijn. Dan regelen wij de
rest.
Wij kijken ernaar uit om de kinderen weer te zien.
Als uw kind(eren) niet kunnen komen, laat dit dan even weten via de app.
De eerste woensdag zal Suzanne samen met Simone de jongere kinderen trainen
en de oudere kinderen worden getraind door Jacqueline en Gijs.
M.v.g de trainers.

Beste leden,

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de NeFUB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De NeFub heeft met onmiddellijke ingang alle wedstrijden afgelast. Dit betreft een maatregel die ook voor de trainingen en andere bijeenkomsten geldt. Zodra er meer of anders nieuws is laten we dit via de website en/of training app weten.
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn hoor ik dat graag.

Zie onderstaande persbericht vanuit de bond.

Alle floorballwedstrijden en -activiteiten die gepland zijn worden geannuleerd. 

 

Deze maatregel geldt voor alle teams en alle competities, ook wanneer op een bepaald moment op een bepaalde locatie minder dan 100 personen aanwezig zouden zijn. De NeFUB adviseert verenigingen dezelfde maatregel te nemen met betrekking tot clubgerelateerde activiteiten zoals trainingen. 

Wanneer de maatregelen aflopen gaat de NeFUB bekijken of floorballwedstrijden na deze datum volgens planning doorgang kunnen vinden en of (en in hoeverre) de competities vervolgd worden. We hopen op jullie begrip voor het feit dat we daar op dit moment nog geen beslissing over kunnen nemen.

Helaas is niet duidelijk of de maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt na 31 maart ook nog nodig zijn. De adviezen en maatregelen van het RIVM zijn gericht op het inperken dan wel vertragen van de uitbraak van het coronavirus. De NeFUB ondersteunt dat, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Wanneer nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn volgt de NeFUB de adviezen van het RIVM en NOC*NSF en zullen verenigingen daar via de website en per mail van op de hoogte worden gebracht.

Voor vragen over het coronavirus en je eigen gezondheid raden we aan de Vragen & Antwoorden-pagina van het RIVM te lezen of contact op te nemen met het landelijk informatienummer. 

 

--

Met sportieve groet,
Gijs van den Brink.